Etiket Arşivleri: kaçkar dağları

Kaçkar Dağları

Kaçkar Dağları
Kaçkar Dağları
Kaçkar Dağları

Kaçkar Dağları

Kaçkar Dağları Türkiye’nin Kuzeyinde Doğu Karadeniz Bölgesi sahili boyunca uzanmaktadır. Aynı zamanda Kuzey Anadolu Dağları’nın doğu bölümünü de oluşturmaktadır. Batı kesimlerinin yüksekliği 2100 rakımlardan başlardan bu yükseklik Doğu kesimlere geldikçe 3500 rakım ve üstüne çıkmaktadır. En yüksek kısmı ise Kaçkar Kavrun Dağıdır ve 3932 metre yüksekliktedir. Kaçkar dağları 1994’de milli park ilan edilmiş olup bir kısmı Artvin ilinde bir kısmı ise Rize ilindedir. O yörenin insanları sıralanmış farklı yüksekliklerde beş adet dağ olduğundan, bu dağlara Beş Kardeş Dağları adını vermişlerdir. Kaçkar Dağları 2000 rakım ile 3932 rakım arasındadır. Kaçkar Dağı ve etekleri dünyada yetişen çiçek çeşidinin üçte ikisini bünyesinde bulundurur. Bilimsel araştırmalar Kaçkar Dağı ve eteklerinde yetişen çiçek çeşidinin 10.000’den fazla olduğunu, bölgenin havasını ve doğasını kirletecek fabrikaların ve yerleşim yerlerinin bulunmaması sebebi ile çiçek çeşidinin ayni doğallıkta kaldığını söylemektedir. Etimolojik açıdan değerlendirecek olursak, Kaçkar kelimesinin anlamı Ermenice kökenli olup “Haçlı taş” anlamına gelen “Haçkar” kelimesinden türemiştir. Coğrafi olarak Kaçkar Dağları çok ince bir güney sahil şeridinin hemen arkasında kalmaktadır. Dik yamaçlı olan bitki örtüsü çok sık ve yüksek debili yağışlar almasından dolayı ormanlıktır.  

Kafkas Arısı

Kafkas arısı
Kafkas arısı
Kafkas arısı

Kafkas Arısı 

Çalışkan, uysal ve çalışmaktan zevk alan bir ırk olan Kafkas Arısı, Kaçkar Dağlarına adapte olmuş, bal verimi yüksek bir arı cinsidir. Kafkas Arısı (Latince Apis Mellifera Caucasica) kökeni Kafkasların dağlık bölgelerine dayanan bir arı cinsidir. Halk arasında dağ arısı da denilmektedir. Yüksek rakımlı dağların uzun süreli ve zor şartlarda geçen kış aylarına adapte olmuş koyu renkli ve iri gövdeli bir arı cinsidir. Kafkas arısı genel olarak diğer arı ırklarından daha iridir. Bu ırkın dil uzunluğunun diğer arı ırklarına kıyasla daha uzun olduğu bilimsel araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Ortalama olarak dil uzunluklarının 6,5 ile 7,3 mm arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu fiziki özelliklerinin en önemli faydası Kaçkar Dağlarında bulunan çiçeklerin yapısına bakıldığında anlaşılmaktadır. Bu bölgede bulunan çiçeklerin özleri diğer bölgeleri kıyasla daha derinlerdedir. Kafkas arısı Kaçkar Dağlarında bulunan bu eşsiz bitki florasından çiçek özlerini toplayarak Dünya’nın en kıymetli ve şifalı balı olarak bilinen Organik Kaçkar Bal’ını üretmektedir. Kafkas Arısı yaşadığı kovandan 10.000 metre uzaklığa kadar uçabilmektedir. Diğer arı ırklarında bu mesafe 3000 metrelere kadar düşmektedir. Bundan dolayı Kafkas Arısı bal üretirken çok geniş bir alandaki bitki örtüsünden faydalanır. Bu ırkın bilinen bir diğer özelliği ise bal yapmak için çiçek özü ve polen toplamaya gittiğinde eğer hava şartları olumsuz olarak değişirse geceyi yaşadığı kara kovana dönmeden bulunduğu bölgede bir bitkinin yapraklarının altına saklanarak geçirebilmesidir. Hala daha bilinemeyen bir çok özelliği olan Kafkas Arısı, Dünya’daki en çalışkan, uysal ve bal verimi en yüksek olan arı ırklarından biri olma özelliğini korumaktadır.