Kaçkar Dağları

Kaçkar Dağları
Kaçkar Dağları

Kaçkar Dağları

Kaçkar Dağları Türkiye’nin Kuzeyinde Doğu Karadeniz Bölgesi sahili boyunca uzanmaktadır. Aynı zamanda Kuzey Anadolu Dağları’nın doğu bölümünü de oluşturmaktadır. Batı kesimlerinin yüksekliği 2100 rakımlardan başlardan bu yükseklik Doğu kesimlere geldikçe 3500 rakım ve üstüne çıkmaktadır. En yüksek kısmı ise Kaçkar Kavrun Dağıdır ve 3932 metre yüksekliktedir. Kaçkar dağları 1994’de milli park ilan edilmiş olup bir kısmı Artvin ilinde bir kısmı ise Rize ilindedir. O yörenin insanları sıralanmış farklı yüksekliklerde beş adet dağ olduğundan, bu dağlara Beş Kardeş Dağları adını vermişlerdir. Kaçkar Dağları 2000 rakım ile 3932 rakım arasındadır. Kaçkar Dağı ve etekleri dünyada yetişen çiçek çeşidinin üçte ikisini bünyesinde bulundurur. Bilimsel araştırmalar Kaçkar Dağı ve eteklerinde yetişen çiçek çeşidinin 10.000’den fazla olduğunu, bölgenin havasını ve doğasını kirletecek fabrikaların ve yerleşim yerlerinin bulunmaması sebebi ile çiçek çeşidinin ayni doğallıkta kaldığını söylemektedir. Etimolojik açıdan değerlendirecek olursak, Kaçkar kelimesinin anlamı Ermenice kökenli olup “Haçlı taş” anlamına gelen “Haçkar” kelimesinden türemiştir. Coğrafi olarak Kaçkar Dağları çok ince bir güney sahil şeridinin hemen arkasında kalmaktadır. Dik yamaçlı olan bitki örtüsü çok sık ve yüksek debili yağışlar almasından dolayı ormanlıktır.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir